Obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky mezi dodavatelem „Pavel Sedlák - Sedlák a Kokeš“ IČO: 16674758 registrované ÚMO Plzeň 3, č.j.: Rgz 6325/99 a odběratelem (Vámi) jako koncovým zákazníkem (spotřebitelem).

Pozn: Obchodní podmínky mezi námi a našimi obchodními odběrateli se řídí Obchodním zákoníkem

Ceny:

Uvedené aktuální ceny jsou včetně DPH a prodávající si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu cen bez předchozího upozornění.

Objednávka zboží:

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

  • Osobní návštěvou naší provozovny na adrese Plánská 12, Plzeň
  • Objednáním prostřednicvím webových stránek www.elektrokolaplzen.cz
  • Telefonickým kontaktem na číslech: 377 259 570, 603 436 164, 603 817 144.
  • Prostřednictvím e-mailové adresy: info@elektrokolaplzen.cz

V případě objednávky prostřednictvím www stránek, systém rozešle automatické potvrzení objednávky na e-mailovou adresu objednavatele. Prodejce pak telefonicky potvrdí objednávku s informací o termínu dodání.

Platební možnosti:

  • Platba dobírkou při převzetí zboží.
  • Platba převodem na účet prodejce.

Ceny zboží jsou smluvní.

Přeprava a doručení:

  • Zboží dovážíme vlastní dopravou.
  • Zboží si zákazník vyzvedne na prodejně osobně.

Právo na odstoupení od smlouvy:

Kupující, který si zakoupil zboží, má v souladu s Občanským zákoníkem a zákonem 367/2000 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení je třeba písemně (doručeně poštou, nebo e-mailem na info@elektrokolaplzeň.cz oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat (nikoli dobírkou) prodejci kompletní zboží v nepoškozeném stavu a původním obalu, bez známek používání nebo viditelného opotřebení, společně s daňovým dokladem a záručním listem. Po doručení a překontrolování bude nejpozději do 30 dnů zákazníkovi zaslaná částka odpovídající rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží, na jím udané bankovní číslo účtu.

Záruční lhůta a reklamace:

Záruční lhůta na zboží počíná dnem převzetí zboží a činní 24 měsíců od data prodeje. V záručním listu, který je přiložen ke zboží jsou uvedené závady, které je možné reklamovat a detailní podmínky pro uplatnění záruky. prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplívající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ochrana osobních dat:

Abychom Vám mohli poskytnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi nebude nakládáno jiným způsobem, než pro vyřízení Vaší objednávky. Tato data nebudou také poskytována třetím osobám, reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.

Dodací lhůty:

Dodací lhůty jsou uvedeny na webových stránkách u jednotlivých produktů. Vzhledem k možnosti doprodeje produktu v okamžiku objednávky je platný termín dodání potvrzený telefonicky prodejcem.

Závěrečná ustanovení:

Prodejce si vyhrazuje právo měnit text Obchodních podmínek. Změny provedené v textu Obchodních podmínek jsou platné a účinné prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly změny zveřejněny na www.elektrokolaplzen.cz. Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem.

Rychlý kontakt

telefon: 377 259 570
mobil: 603 436 164, 603 817 144
email: sedlakkokes@sedlakkokes.cz
více informací